Πακέτα Ηλιοθερμίας για κατοικίες : για θέρμανση και παροχή ζεστού νερού χρήσης

Ηλιακή κάλυψη της θέρμανσης 40 – 60 %* ! Υποβοήθηση στη θέρμανση.

*τα ποσοστά κάλυψης είναι ενδεικτικά και εξαρτώνται από την περιοχή τοποθέτησης, τον προσανατολισμό και τη γωνία τοποθέτησης, το σύστημα θέρμανσης και τη χρήση.

Για οποιαδήποτε εγκατάσταση μπορεί να πραγματοποιηθεί από την εταιρεία μας ολοκληρωμένη προσομοίωση του συστήματος και της λειτουργίας του με ειδικό λογισμικό υπολογιστικό πρόγραμμα που διαθέτουμε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηλιακό Πακέτο 1

Ηλιακό Σύστημα υποβοήθησης θέρμανσης κατοικίας 100m2 και παροχής Ζεστού Νερού Χρήσης.

 

Για σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης:

 

 

Για σύστημα θέρμανσης με θερμαντικά σώματα

 Το σύστημα περιλαμβάνει:

 • Συλλέκτες κενού Kingspan Thermomax HP200
 • Πλαίσιο συλλεκτών Βάσεις στήριξης
 • Εξαρτήματα σύνδεσης
 • Αντλιοστάσιο ηλιακού συστήματος
 • Ελεγκτής
 • Δοχείο διαστολής
 • Δοχείο αποθήκευσης νερού Tank in Tank 800 λίτρων

 

 

 Ηλιακό Πακέτο 2 :

Ηλιακό Σύστημα υποβοήθησης θέρμανσης κατοικίας 150m2 και παροχής Ζεστού Νερού Χρήσης.

 


Για σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης:

 

Για σύστημα θέρμανσης με θερμαντικά σώματα:

 

Το σύστημα περιλαμβάνει:

 • Συλλέκτες κενού Kingspan Thermomax HP200
 • Πλαίσιο συλλεκτών
 • Βάσεις στήριξης
 • Εξαρτήματα σύνδεσης
 • Αντλιοστάσιο ηλιακού συστήματος
 • Ελεγκτής
 • Δοχείο διαστολής
 • Δοχείο αποθήκευσης νερού Tank in Tank 1.000 λίτρων
  Τιμή: 8.500 €

 

 

Λύσεις για ξενοδοχεία – Παροχή ζεστού νερού χρήσης

 

Ηλιακό Πακέτο 3 :

Ηλιακό Σύστημα παροχής Ζεστού Νερού Χρήσης 1.000 λίτρων.

Το σύστημα περιλαμβάνει:

 • Συλλέκτες κενού Kingspan Thermomax HP200
 • Πλαίσιο συλλεκτών
 • Βάσεις στήριξης
 • Εξαρτήματα σύνδεσης
 • Αντλιοστάσιο ηλιακού συστήματος
 • Ελεγκτής
 • Δοχείο διαστολής
 • Δοχείο αποθήκευσης πόσιμου νερού 1.000 λίτρων

 

  Τιμή: 8.750 €

 

 

Ηλιακό Πακέτο 4 :

Ηλιακό Σύστημα παροχής Ζεστού Νερού Χρήσης 500 λίτρων.

 

 

Το σύστημα περιλαμβάνει:

 •    Συλλέκτες κενού Kingspan Thermomax HP200
 •    Πλαίσιο συλλεκτών
 •    Βάσεις στήριξης
 •    Εξαρτήματα σύνδεσης
 •     Αντλιοστάσιο ηλιακού συστήματος
 •     Ελεγκτής
 •     Δοχείο διαστολής
 •     Δοχείο αποθήκευσης πόσιμου νερού 500 λίτρων

Τιμή: 4.500 €

 Σε όλες τις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται ο αντίστοιχος Φ.Π.Α.